Јавне набавке

Главни мени

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Дел. број: 14-30/2020

Датум: 29.04.2020. године

ЈАВНА НАБАВКА број: 02/2020 – добра

Предмет: добра, Инвентар за одржавање хигијене

Поступак јавне набавке мале вредности

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту ЗЈН), Предшколска установа „Пчелица“ из Сремске Митровице као наручилац је извршила техничку исправку кроз другу измену и допуну Конкурсне документације за јавну набавку добара, инвентар за одржавање хигијене намирнице дел. број:14-24/2020 од 23.04.2020. године, како следи:

  1. На странци 6 конкурсне документације , у првој табели ,ставка 12 - Концентровано течно средство за чишћење и дезинфекцију подова- количина је 100 комада, док ја на станици 33 Конкурсне документације код истог производа количина 350 комада. На станици 33 Конкурсне документације количина Концентровано течно средство за чишћење и дезинфекцију подова од „ 350 „ комада се исправља у количину од „100“ комада.
  2. У другој табели на страни 35 конкурсне документације дуплирана је ставка Средство за одмашћивање у спреју количина 190 комада. Како та ставка не постоји у првој табели, треба урадити следеће: На страни 35 конкурсне документације Средство за одмашћивање у спреју количина 190 комада се исправља тако што се брише та ставка у другој табели и остаје то исто средство само не дуплирано количином.
  3. У другој табели на страни 32 конкурсне документације код ставке број 2 – стоји назив течно абразивно средство. Назив артикла „течно абразивно средство“ се исправља у назив „Течно средство за избељивање рубља – варикина“ како пише у првој табели.
  4. На страни 36 конкурсне документације у другој табели код последње ставке – џакови за смеће, количина од 2280 комада је ушла у колону за јединицу мере. Ставка Џакови за смеће сада гласе : исправља се место 2280 комада тако да сада тих 2280 комада стоје у колони „количина“уместо колоне за јединицу мере.

Поглавље V Конкурсне документације Упутство понуђачима како да саставе понуду – Тачка 2. Начин на који понуда мора да буде сачињена:

На страници 17 Конкурсне документације речи понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до „до 08.05.2020. године до 09,00 часова“ мењају се речима „до 12.05.2020. године до 09,00 часова“.

На страници 17 Конкурсне документације речи јавно отварање понуда ће се обавити „дана 08.05.2020. године у 11,00 часова“ мењају се речима „дана 12.05.2020. године у 11,00 часова“.

Рок за подношење понуда се продужава, у складу са чланом 63 став 5 Закона о јавним набавкама.

Рок за подношење понуда је до дана 12.05.2020. године до 09,00 часова. Отварање понуда ће се обавити дана 12.05.2020. године у 11,00 часова у просторијама Предшколске установе „Пчелица“, Сремска Митровица, улица Марко перичин 16, Камењар.

Контакт: Бранислав Тадић, телефон: 022/624-398, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

                                                                                         ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

                                                                           ...................................................

                                                         службеник за јавне набавке Бранислав Тадић

                                                                     ...................................................

                                                
                               мед.сестра на превентивној здрав. заштити, Гордана Дронић    

                                                                  

                                                                       ...................................................

                                                                       шеф финан. Рач. Послова, Сандра Јовановић

237029

Наша химна

јун 2024
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30